Úvodná strana > Aktuálne informácie


Matematický X-boj

  • 15.11.2017

V rámci Týždňa vedy a techniky sa dňa 15.11.2017 o 13.00h uskutoční ďalší ročník tímovej súťaže našich študentov Matematický X-boj. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Matematický X-boj

Workshopy pre gymnazistov v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa budú dňa 8.11.2017 realizovať dva workshopy na Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci s názvami ' Žolík a zlomky ' (pre žiakov sekundy) a 'Vytvor si mozaiku' (pre žiakov prímy). Ďalšie tri workshopy budú na Gymnáziu Golianova 68 v Nitre. Dňa 7.11.2017 dva workshopy s názvami „Zhodné zobrazenia riešené v programe GeoGebra“ (3-krát v triedach 2.ročníka) a „Funkcie v programe Winplot“ (3-krát v triedach 3.ročníka) a tretí workshop s názvom „Osudové povolanie“ (1-krát v triede 1. ročníka) sa bude konať 9.11.2017. Ďakujeme našim doktorandom a zamestnancom, ktorí sa na organizácii a realizácii podujatí podieľajú a tešíme sa na stretnutie s gymnazistami.

Workshopy pre gymnazistov v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku

Matematika v knižnici

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa uskutoční popularizačné podujatie 'Matematika v knižnici' v priestoroch Mestskej knižnice Michala Matunáka v Šuranoch. Naši doktorandi budú počas troch dopoludní realizovať workshopy a prezentáciu zaujímavostí matematiky z pohľadu jej výskytu v živote okolo nás. Cieľovou skupinou budú žiaci troch základných škôl v Šuranoch, ktorí sa budú priebežne na podujatí striedať.

Matematika v knižnici