Poď k nám študovať!
Úvodná strana > Aktuálne informácie


Česko – slovenská študentská konferencia ŠVOČ v didaktike matematiky 2023

  • !

Pozývame vás na jubilejný dvadsiaty ročník súťaže vysokoškolákov vo vedeckej odbornej činnosti v didaktike matematiky, ktorý sa bude tento rok konať v dňoch 9. -10. 6. 2023 na Katedre matematiky FPVaI UKF v Nitre.

Česko – slovenská študentská konferencia ŠVOČ v didaktike matematiky 2023

Študentská vedecká konferencia 2023

  • !

Študentská vedecká konferencia (ŠVK) je spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici a po prvýkrát aj Fakulty prírodných vied UCM v Trnave. Konferencia je určená pre študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia.

Študentská vedecká konferencia 2023

Nitrianske štatistické dni 2022

Vážené kolegyne a kolegovia,

radi by sme Vás touto cestou pozvali na sériu prednášok a workshopov Nitrianske štatistické dni 2022, ktorá sa uskutoční hybridnou formou medzi 14. novembrom a 15. decembrom 2022. Prezenčná časť bude realizovaná v priestoroch Katedry matematiky Fakulty prírodných vied a informatiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Link na pripojenie k on-line časti dostanú registrovaní uchádzači e-mailom v deň konania akcie.

Záväznú elektronickú prihlášku prosíme vyplniť do 11. novembra 2022 na adrese:
https://forms.gle/2JeAJhLhG71yJbR59 »