Poď k nám študovať!


Úvodná strana > Články


Štvrtá ERME tematická konferencia v Nemecku

km.fpv.ukf.sknemá hodnotenie0 komentárov

Štvrtá ERME tematická konferencia v Nemecku

V dňoch 22.-24.3.2018 sa na Technickej univerzite v Drážďanoch uskutočnila štvrtá tematická konferencia Európskej spoločnosti pre výskum matematického vzdelávania (European Society for Research in Mathematics Education, ERME) na tému „Výskum matematického vzdelávania v súvislosti s jazykom založe...

Semináre pre učiteľov matematiky realizované počas zimného semestra 2017/2018

km.fpv.ukf.sknemá hodnotenie0 komentárov

Semináre pre učiteľov matematiky realizované počas zimného semestra 2017/2018

Katedra matematiky FPV UKF v Nitre v spolupráci s občianskym združením MITAL – Mathematics in teaching and learning, pripravila bezplatné semináre pre učiteľov matematiky zamerané na rôzne oblasti matematického vzdelávania. S cieľom priblížiť sa potrebe celoživotného vzdelávania učiteľov, vytvore...

MATEMATICKÝ X-BOJ 2017

km.fpv.ukf.sknemá hodnotenie0 komentárov

MATEMATICKÝ X-BOJ 2017

V rámci Týždňa vedy a techniky sa na Katedre matematiky dňa 15. novembra 2017 uskutočnila súťaž družstiev jednotlivých ročníkov s názvom „Matematický X-boj“. Išlo už o štvrtý jej ročník, kde študenti riešili desať zaujímavých matematických úloh, pričom sa hodnotilo, koľko úloh vyriešili študenti ...

Popularizácia matematiky v rámci Týždňa vedy a techniky 2017

km.fpv.ukf.sknemá hodnotenie0 komentárov

Popularizácia matematiky v rámci Týždňa vedy a techniky 2017

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje MŠVVŠ s cieľom zlepšiť vnímanie vedy a techniky v podvedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich. Katedra matematiky FPV UKF v Nitre v spolupráci s občianskym združením MITAL sa v dňoch 6. - 9. novembra 2017 zapojila do akcie...

GeoGebra pre začiatočníkov

km.fpv.ukf.sknemá hodnotenie0 komentárov

GeoGebra pre začiatočníkov

V piatok 28.4.2017 sa uskutočnil ďalší zo seminárov pre učiteľov základných a stredných škôl, ktoré organizuje katedra matematiky v pravidelných mesačných intervaloch. Z rôznych oblastí matematického vzdelávania bol tentokrát seminár zameraný na moderné prostriedky IKT, ktoré prenikajú do každej ...