Poď k nám študovať!


Úvodná strana > Články


Náš absolvent ocenený ako Mladý štatistik roka 2018

km.fpv.ukf.sknemá hodnotenie0 komentárov

Náš absolvent ocenený ako Mladý štatistik roka 2018

Predseda Štatistického úradu Slovenskej republiky Ing. Alexander Ballek udelil za kreativitu, aktívnu prácu a prínos pre štatistiku ocenenie Mladý štatistik roka 2018 nášmu absolventovi Mgr. Lukášovi Lednickému, PhD.
V roku 2011 Lukáš Lednický úspešne ukončil magisterské štúdium učiteľstva akad...

Týždeň vedy a techniky 2018 s matematikou

km.fpv.ukf.sknemá hodnotenie0 komentárov

Týždeň vedy a techniky 2018 s matematikou

Dni od 5. do 11. novembra 2018 opäť patrili na Slovensku vede a technike. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti organizovali spoločne Týždeň ved...

Štvrtá ERME tematická konferencia v Nemecku

km.fpv.ukf.sknemá hodnotenie0 komentárov

Štvrtá ERME tematická konferencia v Nemecku

V dňoch 22.-24.3.2018 sa na Technickej univerzite v Drážďanoch uskutočnila štvrtá tematická konferencia Európskej spoločnosti pre výskum matematického vzdelávania (European Society for Research in Mathematics Education, ERME) na tému „Výskum matematického vzdelávania v súvislosti s jazykom založe...

Semináre pre učiteľov matematiky realizované počas zimného semestra 2017/2018

km.fpv.ukf.sknemá hodnotenie0 komentárov

Semináre pre učiteľov matematiky realizované počas zimného semestra 2017/2018

Katedra matematiky FPV UKF v Nitre v spolupráci s občianskym združením MITAL – Mathematics in teaching and learning, pripravila bezplatné semináre pre učiteľov matematiky zamerané na rôzne oblasti matematického vzdelávania. S cieľom priblížiť sa potrebe celoživotného vzdelávania učiteľov, vytvore...

MATEMATICKÝ X-BOJ 2017

km.fpv.ukf.sknemá hodnotenie0 komentárov

MATEMATICKÝ X-BOJ 2017

V rámci Týždňa vedy a techniky sa na Katedre matematiky dňa 15. novembra 2017 uskutočnila súťaž družstiev jednotlivých ročníkov s názvom „Matematický X-boj“. Išlo už o štvrtý jej ročník, kde študenti riešili desať zaujímavých matematických úloh, pričom sa hodnotilo, koľko úloh vyriešili študenti ...