Deň otvorených dverí - 13.2.2020

Poď k nám študovať!
Úvodná strana > Články


Naša študentka na konferencii „Dva dni s didaktikou matematiky“

km.fpv.ukf.sknemá hodnotenie0 komentárov

Naša študentka na konferencii „Dva dni s didaktikou matematiky“

Dňa 5. – 6. septembra 2019 sa na pôde Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnil štvrtý ročník konferencie „Dva dni s didaktikou matematiky“, prioritne určený pre učiteľov a budúcich učiteľov ZŠ a SŠ. Bližšie informácie nájdete: https://dvadni.webnode.s...

Prednáška pre učiteľov: Inovatívne trendy vo výučbe matematiky

km.fpv.ukf.sknemá hodnotenie0 komentárov

 Prednáška pre učiteľov: Inovatívne trendy vo výučbe matematiky

Na základe požiadavky vedenia Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi DP MPC Trnava zorganizovalo dňa 20.05.2019 odbornú prednášku pod názvom ' Inovatívne trendy vo výučbe matematiky '. Prednáška sa konala v priestoroch gymnázia a lektorkou bola PaedDr. Lucia Rumanová, PhD. z FPV UKF v Nitre.
Stret...

Intenzívny študijný program vyučovania matematiky na Univerzite J.W. Goetheho vo Frankfurte nad Moha

km.fpv.ukf.sknemá hodnotenie0 komentárov

Intenzívny študijný program vyučovania matematiky na Univerzite J.W. Goetheho vo Frankfurte nad Moha

Projekt Erasmus+ s názvom: Mobile Mathematical Trials in Europe (Matematické prechádzky po Európe s mobilom, skratka názvu projektu: MoMaTrE) ponúkol desiatim študentkám UKF v Nitre zaujímavú skúsenosť: Intenzívny študijný program na Pedagogickej fakulte Univerzity J.W. Goetheho vo Frankfurte nad...

Nitrianske štatistické dni 2019

km.fpv.ukf.sknemá hodnotenie0 komentárov

Nitrianske štatistické dni 2019

V dňoch 4. a 5. apríla 2019 sa na pôde Katedry matematiky (KM), Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (FPV UKF) konalo pod záštitou dekana FPV UKF, prof. RNDr. Františka Petroviča, PhD., už desiate stretnutie slovenských matematikov a štatistikov s názvom Nitrianske štat...

Navždy nás opustila naša drahá kolegyňa prof. RNDr. Dagmar Markechová, CSc.

km.fpv.ukf.sknemá hodnotenie0 komentárov

Navždy nás opustila naša drahá kolegyňa prof. RNDr. Dagmar Markechová, CSc.

Dňa 15. februára 2019 vo veku 62 rokov našu akademickú a vedeckú obec navždy opustila prof. RNDr. Dagmar Markechová, CSc., členka Katedry matematiky FPV UKF v Nitre. Posledná rozlúčka s ňou sa konala 21. februára 2019 v Nitre na Cabajskom cintoríne.
Prof. Dagmar Markechová sa narodila 9. august...