Poď k nám študovať!
Úvodná strana > Články


Katedra matematiky na job shadowingu v Aténach

km.fpv.ukf.sknemá hodnotenie0 komentárov

Katedra matematiky na job shadowingu v Aténach

Na Katedre matematiky National and Kapodastrian University of Athens v gréckych Aténach strávili dve pedagogičky podnetný týždeň. Zúčastňovali sa pracovných aktivít prof. Despiny Potari a Dr. Nikolaosa Metaxasa, hlavne stretnutí ďalšieho vzdelávania učiteľov matematiky metódou lesson study. V les...

Študentská osobnosť Slovenska je z katedry matematiky

km.fpv.ukf.sknemá hodnotenie0 komentárov

Študentská osobnosť Slovenska je z katedry matematiky

Študentka doktorandského štúdia v študijnom programe teória vyučovania matematiky, Mgr. Silvia Haringová, sa na základe rozhodnutia Rady expertov stala laureátkou ocenenia Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2021/2022 v kategórii Informatika, matematicko-fyzikálne vedy.
Študentská os...

Nitrianske štatistické dni 2022: prednáška Statistical Investigation Process with Image-Based Data

km.fpv.ukf.sknemá hodnotenie0 komentárov

Nitrianske štatistické dni 2022: prednáška Statistical Investigation Process with Image-Based Data

V pondelok 14.11.2022 sa na Katedre matematiky začalo podujatie Nitrianske štatistické dni 2022, ktoré už tradične organizuje Katedra matematiky v spolupráci so Slovenskou štatistickou a demografickou spoločnosťou a Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
Úvod podujatia patril prednáške Statis...

Konferencia MEDA 3 - Mathematics Education in Digital Age na FPVaI v Nitre

km.fpv.ukf.sknemá hodnotenie0 komentárov

Konferencia MEDA 3 - Mathematics Education in Digital Age na FPVaI v Nitre

V posledné dni pred začiatkom prednáškové obdobia, 7. – 9. septembra 2022, sa na Fakulte prírodných vied a informatiky UKF v Nitre konala trinásta konferencia ERME Topic Conference 13 (ETC13) s názvom MEDA 3 Mathematics Education in Digital Age. Konferencia MEDA3 nadväzuje na konferencie MEDA org...

Leto 2022 s katedrou matematiky - letné školy

km.fpv.ukf.sknemá hodnotenie0 komentárov

Leto 2022 s katedrou matematiky - letné školy

V lete 2022 sa konalo niekoľko letných škôl zameraných na vyučovanie matematiky a výskum v teórii vyučovania matematiky. Viacerých z nich sa zúčastnili pracovníci Katedry matematiky FPVaI UKF v Nitre ako vyučujúci a študenti rôznych odborov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Prvá z uvedený...

strana z 8      ...