Deň otvorených dverí - 21.2.2019

Poď k nám študovať!
Úvodná strana > Články


Intenzívny študijný program vyučovania matematiky na Univerzite J.W. Goetheho vo Frankfurte nad Moha

km.fpv.ukf.sknemá hodnotenie0 komentárov

Intenzívny študijný program vyučovania matematiky na Univerzite J.W. Goetheho vo Frankfurte nad Moha

Projekt Erasmus+ s názvom: Mobile Mathematical Trials in Europe (Matematické prechádzky po Európe s mobilom, skratka názvu projektu: MoMaTrE) ponúkol desiatim študentkám UKF v Nitre zaujímavú skúsenosť: Intenzívny študijný program na Pedagogickej fakulte Univerzity J.W. Goetheho vo Frankfurte nad...

Nitrianske štatistické dni 2019

km.fpv.ukf.sknemá hodnotenie0 komentárov

Nitrianske štatistické dni 2019

V dňoch 4. a 5. apríla 2019 sa na pôde Katedry matematiky (KM), Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (FPV UKF) konalo pod záštitou dekana FPV UKF, prof. RNDr. Františka Petroviča, PhD., už desiate stretnutie slovenských matematikov a štatistikov s názvom Nitrianske štat...

Navždy nás opustila naša drahá kolegyňa prof. RNDr. Dagmar Markechová, CSc.

km.fpv.ukf.sknemá hodnotenie0 komentárov

Navždy nás opustila naša drahá kolegyňa prof. RNDr. Dagmar Markechová, CSc.

Dňa 15. februára 2019 vo veku 62 rokov našu akademickú a vedeckú obec navždy opustila prof. RNDr. Dagmar Markechová, CSc., členka Katedry matematiky FPV UKF v Nitre. Posledná rozlúčka s ňou sa konala 21. februára 2019 v Nitre na Cabajskom cintoríne.
Prof. Dagmar Markechová sa narodila 9. august...

Náš absolvent ocenený ako Mladý štatistik roka 2018

km.fpv.ukf.sknemá hodnotenie0 komentárov

Náš absolvent ocenený ako Mladý štatistik roka 2018

Predseda Štatistického úradu Slovenskej republiky Ing. Alexander Ballek udelil za kreativitu, aktívnu prácu a prínos pre štatistiku ocenenie Mladý štatistik roka 2018 nášmu absolventovi Mgr. Lukášovi Lednickému, PhD.
V roku 2011 Lukáš Lednický úspešne ukončil magisterské štúdium učiteľstva akad...

Týždeň vedy a techniky 2018 s matematikou

km.fpv.ukf.sknemá hodnotenie0 komentárov

Týždeň vedy a techniky 2018 s matematikou

Dni od 5. do 11. novembra 2018 opäť patrili na Slovensku vede a technike. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti organizovali spoločne Týždeň ved...