Deň otvorených dverí - 21.2.2019

Poď k nám študovať!
Úvodná strana > Články > Článok


Týždeň vedy a techniky 2018 s matematikou

km.fpv.ukf.sknemá hodnotenie0 komentárov

Týždeň vedy a techniky 2018 s matematikou

Dni od 5. do 11. novembra 2018 opäť patrili na Slovensku vede a technike. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti organizovali spoločne Týždeň vedy a techniky. Cieľom tohto špeciálneho týždňa, ktorý sa uskutočnil už po päťnástykrát, bolo popularizovanie, prezentovanie a podporovanie vedy a techniky u žiakov, študentov i širokej verejnosti.
Katedra matematiky FPV UKF v Nitre sa taktiež zapojila rôznymi zaujímavými podujatiami do Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Katedra realizovala 30 workshopov pre žiakov základných a stredných škôl, študentov Univerzity Konštantína Filozofa a nezabudla ani na učiteľov matematiky z praxe. Workshopy sa uskutočnili v mestách Nitra, Šurany, Hlohovec, Prievidza, Levice a taktiež aj v obci Omšenie pri Trenčianskych Tepliciach. Zamestnanci a interní doktorandi katedry matematiky prezentovali a priblížili vedu 765 študentom a 14 učiteľom z praxe.
V utorok 6. novembra 2018 interní doktorandi Mgr. Veronika Bočková, PaedDr. Renáta Vágová, PaedDr. Lucia Vargová, Mgr. Petronela Šovčíková a PaedDr. Timotej Šumný po druhýkrát naplnili knižnicu Michala Matunáka v Šuranoch matematikou. Pre 225 žiakov z desiatich tried 5. - 8. ročníka ZŠ zorganizovali podujatie „Matematika v knižnici“. Žiaci spoznali krásu matematiky, s ktorou sa každodenne stretávajú, zapojili sa do rôznych súťaží a hier, riešili hlavolamy a taktiež spoznali matematické pojmy v „inom“, netradičnom pohľade.
Matematické prechádzky organizované doc. PaedDr. Soňou Čeretkovou, PhD., PaedDr. Jankou Medovou, PhD. v spolupráci s vysokoškolskými učiteľmi Iwanom Gurjanowom a Moritzom Baumann-Wehnerom z Univerzity J. W. Goetheho vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku sa stretli s veľkým záujmom študentov FPV, PF UKF a učiteľov z praxe. Workshopy a prednášky sa uskutočnili počas dvoch dní, ktorých sa zúčastnilo 88 nadšencov matematiky. Workshopy boli zamerané na osvojenie si možností tvorby matematických úloh v teréne a využitie aplikácie, ktorá umožňuje úlohy vytvárať, mapuje pohyb žiakov v teréne a súčasne vyhodnocuje úspešnosť úloh.
Matematické prechádzky si mohlo pod vedením doc. PaedDr. Sone Čeretkovej, PhD., Mgr. Kristíny Bulkovej, PaedDr. Lucie Vargovej a Mgr. Petronely Šovčíkovej vyskúšať 154 žiakov a 12 učiteľov zo základných škôl a gymnázií. Žiaci riešili matematické úlohy s reálnym kontextom v aplikácii MathCityMap prostredníctvom tabletov. Pri matematických prechádzkach mestami si žiaci uvedomili dôležitosť matematických poznatkov v reálnom živote a v reálnom prostredí.
Ďalšie workshopy boli realizované pre 220 žiakov na Gymnáziu Golianova v Nitra v dňoch 5. a 7. novembra 2018. RNDr. Dušan Vallo, Phd. a PaedDr. Lucia Rumanová, PhD. zaujali študentov tretieho ročníka troma seminármi „GeoGebra trochu inak?“, v ktorých využili softvér GeoGebra na riešenie úloh zameraných na postupnosti. Mgr. Veronika Bočková v rámci troch workshopov pre prvý ročník modelovala so žiakmi netradičným spôsobom geometrické miesta bodov a v GeoGebre vytvárala so žiakmi geometrické ornamenty. PaedDr. Marek Varga, PhD. zrealizoval dva semináre so žiakmi druhého ročníka, v ktorých zoznámil študentov s grafmi niektorých významných funkcií. Okrem nových poznatkov o funkciách sa žiaci oboznámili s prácou v programe Winplot.
V rámci Týždňa globálneho vzdelávania na gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci sa uskutočnili štyri workshopy pre osemdesiat študentov – „Hráme sa s funkciami“ organizované PaedDr. Renátou Vágovou a PaedDr. Luciou Vargovou a „Nestratíš sa na hranách kocky?“, prezentovaný Veronikou Bočkovou. Študenti sexty a prvého ročníka mali v GeoGebre znázornený graf popisujúci napúšťanie a vypúšťanie vane, z ktorého mali odpovedať na otázky v pracovnom liste. Študenti sekundy a kvarty pomocou stavebnice Polydron vytvorili všetky siete kocky a navrhli si vlastnú hraciu kocku.
Stretnutia so žiakmi a študentmi nás utvrdili v tom, že matematika napriek svojej náročnosti patrí medzi obľúbené predmety a je neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Týždeň vedy a techniky dáva priestor zamestnancom, doktorandom katedry matematiky prezentovať matematiku netradičným, zaujímavým aj hravým spôsobom a tým dáva možnosť vzbudiť u študentov záujem o štúdium prírodovedných predmetov na našej univerzite.

Autor článku: Mgr. Veronika Bočková


Fotogalériu k článku môžete prehliadať TU.

PRIDAŤ NOVÝ KOMENTÁR

Ohodnoťte článok alebo pridajte komentár.

Pozn. 5 je najlepšie hodnotenie.
*Komentár