Poď k nám študovať!
Úvodná strana > Publikácie > Detail publikácie


Čísla, ich postupnosti, súčty a konštrukcie


Autor(i): Viliam Ďuriš, Tomáš Lengyelfalusy
Typ publikácie: Učebnica
Rok vydania: 2020
Vydavateľ: Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom
ISBN: 978-80-89732-883
Počet strán: 239

Stručný popis:

Učebnica „Čísla, ich postupnosti, súčty a konštrukcie“ je určená poslucháčom odborových, pedagogických a prírodovedeckých fakúlt tak interných ako aj externých foriem štúdia hlavne pre disciplíny „Teoretická aritmetika“ a „Základy elementárnej aritmetiky“. Učebnica svojím zameraním niektorých kapitol je čiastočne vhodná aj pre disciplíny „Teória množín“, „Teória čísel“ alebo „Matematická analýza“. Učebnica je špecifická a unikátna práve svojím zameraním, nakoľko zasahuje súčasne do viacerých vedných disciplín. Učebnica je rovnako špecifická aj tým, že obsahuje viac ako 160 riešených príkladov, čím sa líši od tradičných učebníc obsahujúcich väčšinou len zbierky neriešených úloh v rámci cvičení.


Čísla, ich postupnosti, súčty a konštrukcie