Poď k nám študovať!
Úvodná strana > Publikácie > Detail publikácie


Štrukturalizácia poznatkov o zlomkoch a niektoré jej špecifiká


Autor(i): Gabriela Pavlovičová, Lucia Vargová, Valéria Švecová
Typ publikácie: Monografia
Rok vydania: 2020
Vydavateľ: RAM-Verlag Lüdenscheid, Germany
ISBN: 978-3-942303-94-1
Počet strán: 190

Stručný popis:

V publikácii Štrukturalizácia poznatkov o zlomkoch a niektoré jej špecifiká sú prezentované výsledky rozsiahleho výskumu zameraného na skúmanie porozumenia zlomkom a jeho prepojenia s psychodidaktickou premennou Osobná potreba štruktúry. Porozumenie zlomkom je skúmané na troch úrovniach štrukturalizácie poznatkov stanovených na základe teoretickej analýzy vzťahov medzi procesmi a objektmi v teórii reifikácie podľa Sfard. Osobná potreba štruktúry je jednou z kognitívno – osobnostných premenných v psychológii osobnosti, ktorá má vplyv na matematické myslenie a výkon jednotlivca pri riešení matematických problémov.


Štrukturalizácia poznatkov o zlomkoch a niektoré jej špecifiká