Poď k nám študovať!
Úvodná strana > Publikácie > Detail publikácie


Matematika a CLIL : úlohy a aktivity pre CLIL vyučovanie matematiky


Autor(i): Páleníková Kitti,Naštická Zuzana, Šubová Lenka, Medová Janka,Rumanová Lucia, Plothová Lucia
Typ publikácie: Skriptum
Rok vydania: 2018
Vydavateľ: UKF Nitra
ISBN: 978-80-558-1364-6
Počet strán: 106

Stručný popis:

Táto publikácia prináša niekoľko námetov na využitie metodiky CLIL vo vyučovaní matematiky a anglického jazyka navrhnutých pre slovenské základné a stredné školy. Pri koncipovaní publikácie si autorky dali za cieľ vytvoriť aspoň jednu aktivitu pre každú tematickú oblasť. Navrhnuté aktivity boli konzultované s učiteľmi z praxe a pilotne overené na základných a stredných školách na Slovensku


Matematika a CLIL : úlohy a aktivity pre CLIL vyučovanie matematiky