Poď k nám študovať!
Úvodná strana > Publikácie > Detail publikácie


Názornosť a modelovanie vo vyučovaní zlomkov


Autor(i): Gabriela Pavlovičová, Oľga Kupcová, Lucia Vargová
Typ publikácie: Iné
Rok vydania: 2020
Vydavateľ: UKF Nitra
ISBN: 978-80-558-1638-8
Počet strán: 100

Stručný popis:

Predložená odborná knižná publikácia obsahuje teoretický úvod ku zlomkom, jeho rôznym interpretáciám a problematickým častiam. V ďalšej časti sa zameriava na tvorbu učebných pomôcok, ktoré boli reálne so žiakmi vytvorené a použité pri riešení rôznych úloh, ktoré sú v publikácii uvedené. Súčasťou sú aj pracovné listy, ktoré sú určené žiakom základnej školy pri preberaní konkrétnych tematických celkov týkajúcich sa zlomkov a racionálnych čísel. Pracovné listy sú dostupné aj elektronicky v samostatných súboroch tu: https://drive.google.com/drive/folders/1t2rqezrWo8IW7Ma8vQkfomjtTt_OfYyt?usp=sharing


Názornosť a modelovanie vo vyučovaní zlomkov