Poď k nám študovať!
Úvodná strana > Publikácie > Detail publikácie


Geometrické aplikácie miery a integrálu


Autor(i): Viliam Ďuriš
Typ publikácie: Skriptum
Rok vydania: 2020
Vydavateľ: Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom
ISBN: 978-80-89732-93-7
Počet strán: 79

Stručný popis:

Učebný text „Geometrické aplikácie miery a integrálu“ je určený študentom pedagogických fakúlt, ale môže slúžiť aj ako podporný text na odborových a prírodovedeckých fakultách pre disciplíny „Teória miery“, „Matematická analýza“ alebo „Geometria“. Učebný text predstavuje základný kurz geometrických aplikácií miery a integrálu a má slúžiť ako pomôcka pri štúdiu Jordanovej miery a miery ako určitého integrálu.


Geometrické aplikácie miery a integrálu