Poď k nám študovať!
Úvodná strana > Publikácie > Detail publikácie


Hodnocení matematických kompetencí při řešení otevřených matematických problémů


Autor(i): Ovary Bulková, Kristína; Medová, Janka; Čeretková, Soňa; Tirpáková, Anna
Typ publikácie: Učebnica
Rok vydania: 2021
Vydavateľ: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
ISBN: 978-80-7678-045-3
Počet strán: 118

Stručný popis:

Otevřené matematické problémy v analýze představují prostředek pro pozorování nejen konceptuálních, ale i procedurálních vědomostí žáků. Vzhledem na širokou škálu možností pro řešení otevřeného matematického problému není dopředu jasný řešitelský postup žáků. Při hodnocení se tak klade důraz samozřejmě na správnost výsledku, ale taktéž na provedení postupu písemného řešení. Hodnocení řešení žáků otevřených matematických problémů tak bývá silně ovlivněno subjektivním názorem hodnotitele. Cílem publikace je tak identifikace a analýza projevených matematických kompetencí žáků v písemných řešeních otevřených matematických problémů žáků pro vytvoření universálního nástroje pro hodnocení písemných řešení žáků. Právě identifikace matematických kompetencí žáků je klíčová pro vytvoření potřebného nástroje. Za vhodný hodnotící nástroj byla využita rubrika jako hodnotící tabulka. Základ pro hodnocení matematických kompetencí bude tvořen prostřednictvím šesti úrovní dimenze kognitivních procesů Revidované Bloomove taxonomie vzdělávacích cílů. Popis šesti úrovní pro rubriky pro hodnocení matematických kompetencí v písemných řešeních žáků je vytvořen pro atributy jako písemný projev žáků a míra kreativity v manifestovaných písemných řešeních žáků. V publikaci je podrobně popsaný postup tvorby systému rubrik jako i popis úrovní pro všechny vybrané atributy. Jejich aplikace je ukázaná na autentických řešeních žáků v soutěži s názvem Matematický B-day, a taktéž na řešeních otevřených matematických problémů budoucích učitelů pro primární vzdělávání.

Dostupné na: https://digilib.k.utb.cz/handle/10563/50097


Hodnocení matematických kompetencí při řešení otevřených matematických problémů