Poď k nám študovať!
 • Aktuálne informácie

  Aktuálne informácie 2!

  Aktuálne oznamy pre študentov a verejnosť

 • Štúdium

  Štúdium

  Akreditované bakalárske, magisterské, doktorandské a rozširujúce štúdium na katedre matematiky

 • Pracovníci

  Pracovníci

  Personálne zloženie a organizačná štruktúra katedry matematiky

 • Profil katedry

  Profil katedry

  Výchovno-vzdelávacia činnosť, vedecko-výskumná činnosť, história katedry

 • Články katedry

  Články katedry

  Články o aktivitách, organizovaných podujatiach a správy súvisiace s činnosťou katedry

 • Publikácie

  Publikácie

  Vybrané knižné publikácie katedry matematiky (vedecké monografie, odborné práce, vysokoškolské učebnice a skriptá)

 • Projekty, výskum a spolupráca

  Projekty, výskum a spolupráca

  Spolupráca katedry natematiky na národných a medzinárodných projektoch

 • Konferencie a semináre

  Konferencie a semináre

  Organizácia konferencií a seminárov, uskutočnené a plánované aktivity

 • Fotogaléria

  Fotogaléria

  Fotografie z oficiálnych aktivít a seminárov katedry matematiky, fotografie z neformálnych aktivít

 • 3D prehliadka

  3D prehliadka

  Poprechádzajte sa po priestoroch katedry matematiky virtuálne

 • Poď študovať matematiku

  Poď študovať matematiku

  Video o matematike v Nitre, prečo študovať matematiku

 • Knižnica katedry

  Knižnica katedry

  Knižničný informačný systém katedry matematiky