• Aktuálne informácie

    Aktuálne informácie

    Aktuálne oznamy pre študentov a verejnosť

  • Štúdium

    Štúdium

    Akreditované bakalárske, magisterské, doktorandské a rozširujúce štúdium na katedre matematiky

  • Pracovníci

    Pracovníci

    Personálne zloženie a organizačná štruktúra katedry matematiky

  • Profil katedry

    Profil katedry

    Výchovno-vzdelávacia činnosť, vedecko-výskumná činnosť, história katedry

  • Články katedry

    Články katedry

    Články o aktivitách, organizovaných podujatiach a správy súvisiace s činnosťou katedry

  • Publikácie

    Publikácie

    Vybrané knižné publikácie katedry matematiky (vedecké monografie, odborné práce, vysokoškolské učebnice a skriptá)

  • Projekty, výskum a spolupráca

    Projekty, výskum a spolupráca

    Spolupráca katedry natematiky na národných a medzinárodných projektoch

  • Konferencie a semináre

    Konferencie a semináre

    Organizácia konferencií a seminárov, uskutočnené a plánované aktivity

  • Fotogaléria

    Fotogaléria

    Fotografie z oficiálnych aktivít a seminárov katedry matematiky, fotografie z neformálnych aktivít

  • 3D prehliadka

    3D prehliadka

    Poprechádzajte sa po priestoroch katedry matematiky virtuálne

  • Poď študovať matematiku

    Poď študovať matematiku

    Video o matematike v Nitre, prečo študovať matematiku

  • Knižnica katedry

    Knižnica katedry

    Knižničný informačný systém katedry matematiky