• Aktuálne informácie

  Aktuálne informácie

  Aktuálne oznamy pre študentov a verejnosť

 • Profil katedry

  Profil katedry

  Výchovno-vzdelávacia činnosť, vedecko-výskumná činnosť, história katedry

 • Štúdium

  Štúdium

  Akreditované bakalárske, magisterské, doktorandské a rozširujúce štúdium na katedre matematiky

 • Projekty, výskum a spolupráca

  Projekty, výskum a spolupráca

  Spolupráca katedry natematiky na národných a medzinárodných projektoch

 • Publikácie

  Publikácie

  Vybrané knižné publikácie katedry matematiky (vedecké monografie, odborné práce, vysokoškolské učebnice a skriptá)

 • Fotogalérie

  Fotogalérie

  Fotografie z oficiálnych aktivít a seminárov katedry matematiky, fotografie z neformálnych aktivít

 • Pracovníci

  Pracovníci

  Personálne zloženie a organizačná štruktúra katedry matematiky

 • Konferencie a semináre

  Konferencie a semináre

  Organizácia konferencií a seminárov, uskutočnené a plánované aktivity