Ev. čísloAutorNázovIMPR
70825Janovcik,S.-Safranko,I.PROGRAMOVANIE V JAZYKU TURBO PASCAL - DIEL CSUV SZM BRATISLAVA,CENA 75 KCS
70826JANOVCIK,S.PROGRAMOVANIE V JAZYKU TURBO PASCAL-DIEL ASUV SZM BRATISLAVA,CENA 90 KCS
70827JANOVCIK,S.PROGRAMOVANIE V JAZYKU TURBO PASCAL-DIEL BSUV SZM BRARTISLA,CENA 90 KCS
70828JANOVCIK,S.PROGRAMOVANIE V JAZYKU TURBO PASCAL-DIEL CSUV SZM BRATISLAVA,CENA 90 KCS
70829jANOVCIK,S.PROGRAMOVANIE V JAZYKU TURBO PASCAL-DIEL CSUV SZM BRATISLAVA,CENA 75KCS
70830NOVAK,F.TURBO C 2.0.STRUCNA UZIVATELSKA PRIRUCKACENA 80 KCS
70831STRAKA,M.PRACA C WORD PERFECTOM 5.0CENA 160 KCS
70832LAMACKA,P.VIRUSY A INE INFILTRACIE POCITACOVCENA 65 KCS
70833KOLEKTIV AUTOROV:AKTUALITY VYPOCTOVEJ TECHNIKY-OPERACNI SYSTEM DOS-4/ECVUMS PRAHA,1990,CENA 46 KCS
70834kOLEKTIV AUTOROV:AKTUALITY VYPOCT.TECHNIKY-MULTIPROCESOROVY VYPOC.SYSTEMVUMS PRAHA,1990,CENA 47 KCS
70835KOLEKTIV AUTOROV:AKTUALITY VYPOC.TECHNIKY-DIAGNOSTIKA VO VYPOCT.TECHNIKEVUMS,PRAHA,1990,CENA 61 KCS
70836KOLEKTIV AUTOROV:AKTUALITY VYPOCT.TECHNIKY-AUTOMATIZACIA PROJEKCNICH PRACIVUMS,PRAHA,1990,CENA 52 KCS
70837VRABEL,P. A KOL.:MATEMATICKA ANALYZA-CVICENIA Z DIF.ROV.,MNOZ.INT.A T.MIERYPF NITRA,1991,CENA 10 KCS
70838VRABEL,P. A KOL.:MATEMATCKA ANALYZA-DIF.ROVNICE,MN.INTEGRAL A TEORIA MIERYPF NITRA,1991,CENA 10 KCS
70839VRABEL,P. A KOL.:MATEMATICKA ANALYZA-DIF.ROVNICE,MN.INTEGRAL A TEORIA MIERYPF NITRA,1991,CENA 10 KCS
70840VRABEL,P. A KOL.:MATEMATICKA ANALYZA-DIF.ROVNICE,MN.INTEGRAL,TEORIA MIERYPF NITRA,1991,CENA 10 KCS
70841VRABEL,P. A KOL.:MATEMATICKA ANALYZA-DIF.ROVNICE,MNO.INTEGRAL,TEORIA MIERYPF NITRA,1991,CENA 10 KCS
70842KRSNAK,P.GEOMETRIA (CVICENIE)PF B.BYSTRICA,1990, CENA 2 KCS
70843Haviar ,A. a kol.:Algebra IPF B. Bystrica,1991,cena 28 Kcs
70844Monosova,G.Zaklady elementarnej geometriePF B. Bystrica, cena 23 Kcs
70845Garai,M.Aplikacie pocitacov III - Textovy editorPF B. Bystrica,1991,cena 16 Kcs
70846Vrabel,P.-Fulier,J.Matematicka analyza IIPF Nitra, 1991,cena 16 Kcs
70847Vrabel,P.-Fulier,J.Matematicka analyza IIPF NItra,1991,cena 16 Kcs
70848Vrabel,P.-Fulier,J.Matematicka analyza IIPF Nitra,1991,cena 16 Kcs
70849Vrabel,P.-Fulier,J.Matematicka analyza IIPF Nitra,1991,cena 16 Kcs
70850Vrabel,P.-Fulier,J.Matematicka analyza IIPF Nitra, 1991,cena 16 Kcs
70851Andrejkova,G.-Kucka,M.Zbierka uloh z programovaniaUPJS Kosice,1991,cena 10,50 Kcs
70852Andrejkova,G.-Kucka,M.ZbierkA ULOH Z PROGRAMOVANIAUPJS KOSICE,1991,CENA 10,50 KCS
70853FILOPVA,A.-VALKOVA,A.NUMERICKA MATEMATIKA IIBRATISLAVA,UK,MFF 1991,CENA 8,50 KCS
70854FILLOVA,A.-VALKOVA,A.NUMERICKA MATEMATIKA IIBRATISLAVA,UK,1991,CENA 8,50 KCS
70855Kalas,J.-Pekar,J.:Simulacne metodyBratislava,MFFUK,1991,cena 10 Kcs
70856Kalas,J.-Pekar,J.:Simulacne metodyBratislava,MFFUK,1991,cena 10 Kcs
70857Smitalova,K. a kol.:Matematika pre nematematicke smery PFUKBratislava,MFFUK,1991,cena 8,50 Kcs
70858Smitalova,K. a kol.:Matematika pre nematematicke smery PFUKBratislava,MFFUK,1991,cena 8,50 Kcs
70859Kubacek,Z.-Valasek,J.:Cvicenia z matematickej analyzy IIBratislavba,MFFUK,1991,cena 50 Kcs
70860KUbacek,Z.-Valasek,J.:Cvicenia z matematickej analyzy IIBratislava,MFFUK,1991,cena 50 Kcs
70861Drabek,K.-Drs,L.:Deskriptivna geometria pre 3.a 4.roc.gymnasiiPraha,SPN,1991,cena 70 Kcs
70862Drabek,K.-Drs,L.:Deskriptivna geometria pre 3. a 4.roc.gymnasiiPraha,SPN,1991,cena 70 Kcs
70863Bobok,J. a kol.:Matematika pre 8.rocnik ZS - cvicebnicaBratislava,SPN,1991,cena 17 Kcs
70864Bobok,J. a kol.:Matematika pre 8.rocnik ZS-cvicebnicaBratislava,SPN,1991,cena 17 Kcs
70865Mullerova,J. a kol.:Matematika pre 7. rocnik ZS-cvicebnicaBratislava,SPN,1991,cena 19 Kcs
70866Mullerova,J. a kol.:Matematika pre 7. rocnik ZS-cvicebnicaBratislava,SPN,1991,cena 19 Kcs
70867Dietmar AchleitnerInformatik 1 fur HauptschulenMunchen,Beyer-Ver.1991,cena 50 Kcs
70868Drlik,P.-Hvorecky,J.:Informatika-nacrt didaktikyPF Nitra,1992,cena 28 Kcs
70869DRlik,P.-Hvorecky,J.:Informatika-nacrt didaktikyPF Nitra,1992,cena 28 Kcs
70870Stoffova,V.Zbierka uloh z programovania IVSPg Nitra,FPV,1993,cena 35 Kcs
70871Stoffova,V.Zbierka uloh z programovania IVSPg Nitra,FPV,1993,cena 35 Sk
70872Stoffova,V.Zbierka uloh z programovania IVSPg Nitra,FPV,1993,cena 35 Sk
70873Stoffova,V.Zbierka uloh z programovania IVSPg Nitra,FPV,1993,cena 35 Sk
70874Stoffova,V.Zbierka uloh z programovania IVSPg Nitra,FPV,1993,cena 35 Sk
70875Bobok,J. a kol.:Matematika pre 8. rocnik ZS- cvicebnicaBratislava,SPN,1991,cena 17 Kcs
70876Bobok,J. a kol.:Matematika pre 8. rocnik ZS- cvicebnicaBratislava,SPN,1991,cena 17Kcs
70877Melichar,J. a kol.:Matematika pre 4. rocnik ZS-pracovny zosit -8.vyd.Bratislava,SPN,1993,cena 25 Sk
70878Melichar,J. a kol.:Matematika pre 4. rocnik ZS-pracovny zosit-8.vyd.Bratislava,SPN,1993,cena 25 Sk
70879Melichar,J. a kol.:Matematika pre 4. rocnik ZS- pracovny zosit- 8.vyd.Bratislava,SPN,1993,cena 25 Sk
70880Melichar,J. a kol.:Matematika pre 4. rocnik ZS - pracovny zosit- 8. vyd.Bratislava,SPN,1993,cena 25 Sk
70881Melichar,J. a kol.:Matematika pre 4. rocnik ZS-pracovny zosit- 8.vyd.Bratislava,SPN,1993,cena 25 Sk
70882Zapletal,F. a kol.:Pracovne listy k matematike pre 6. rocnik osobitnej skolyBratislava,SPN,4.vyd.1993,cena 33 Sk
70883ZAPLETAL,F. A KOL.:PRACOVNE LISTY K MATEMATIKE PRE 6.ROCNIK OSOBITNEJ SKOLYbRATISLAVA,SPN,4.VYD.1993,CENA 33 SK
70884ZAPLETAL,F. A KOL.:PRACOVNE LISTY K MATEMATIKE PRE 6.ROCNIK OSOBITNEJ SKOLYBRATISLAVA,SPN,4.VYD.1993,CENA 33 SK
70885ZAPLETAL,F. A KOL.:PRACOVNE LISTY K MATEMATIKEPRE 6.ROCNIK OSOBITNEJ SKOLYBRATISLAVA,SPN,4.VYD.1993,CENA 33 SK
70886ZAPLETAL,F.A KOL.:PRACOVNE LISTY K MAEMATIKE PRE 6.ROCNIK OSOBITNEJ SKOLYBRATISLAVA,SPN,4.VYD.1993,CENA 33 SK
70887ZAPL;ETAL,F. A KOL.:PRACOVNE LISTY K MATEMATIKE PRE 6.ROCNIK OSOBITNEJ SKOLYBRATISLAVA,SPN,4.VYD.1993,CENA 33 SK
70888ZAPLETAL.F. A KOL.:PRACOVNE LISTY K MATEMATIKE PRE 6. ROCNIK OSOBITNEJ SKOLYBRATISLAVA,SPN,4.VYD.1993,CENA 33 SK
70889ZAPLETAL,F. A KOL.:PRACOVNE LISTY K MATEMATIKE PRE 6. ROCNIK OSOBITNEJ SKOLYBRATISLAVA,SPN,4.VYD.1993,CENA 33 SK
70890ZAPLETAL,F. A KOL.:PRACOVNE LISTY K MATEMATIKE PRE 6.ROCNIK OSBITNEJ SKOLYBRATISLAVA,SPN,4.VYD.1993,CENA 33 SK
70891ZAPLETAL,F. A KOL.:PRACOVNE LISTY K MATEMATIKE PRE 6.ROCNIK OSOBITNEJ SKOLYBRATISLAVA,SPN,4.VYD.1993,33 SK
70892Palumbiny,D. a kol.:Zaklady elementarnej aritmetikyVSPg Nitra,FPV,1993,cena 50 Sk
70893Palumbiny,D. a kol.:Zaklady elementarnej aritmetikyVSPg Nitra,FPV,1993,cena 50 Sk
70894Monoszova ,G.Konstrukcna geometriaUMB B. Bystrica,FHaPV,1993,cena 25Sk
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103]
Pozn. Označené riadky reprezentujú aktuálne vypožičané knihy.