Ev. čísloAutorNázovIMPR
70228Sekanina,M.Zakladne pojmy z geometrie pre 1.rocnik gymnaziiBratislava,SPN,1978,cena 3 Kcs
70229Vysin,J.Polynomicke funkcie pre 1.rocnik gymnaziiBratislava,SPN,1978,cena 4,50 Kcs
70230Vysin,J.Polynomicke funkcie pre 1.rocnik gymnaziiBratislava,SPN,1978,cena 4,50 Kcs
70231Vysin,J.Polynomicke funkcie pre 1.rocnik gymnaziaBratislava,SPN,1978,cena 4,50 Kcs
70232Vysin,J.Polynomicke funkcie pre 1.rocnik gymnaziiBratislava,SPN,1978,cena 4,50 Kcs
70233Vysin,J.Polynomicke funkcie pre 1.rocnik gymnaziiBratislava,SPN,1978,cena 4,50 Kcs
70234VysinJ.-Kriegelstein,E.Elementarne funkcie pre 2.rocnik gymnaziiBratislava,SPN,1978,cena 5,50 Kcs
70235Vysin,J.-Kriegelstein,E.Elementarne funkcie pre 2.rocnik gymnaziiBratislava,SPN,1978,cena 5,50
70236Vysin,J.-Kriegelstein,E.Elementarne funkcie pre 2.rocnik gymnaziiBratislava,SPN,1978,cena 5,50 Kcs
70237Vysin,J.-Kriegelstein E.:Elementarne fukcie pre 2.rocnik gymnaziiBratislava,SPN 1978,cena 5,50 Kcs
70238Vysin,J.-Kriegelstein,E.Elementarne funkcie pre 2.rocnik gymnaziiBratislava,SPN,1978,cena 5,50 Kcs
70239Rene,Z.Analyticka geometria lin.utvarov v E2aE3 pre 2.r.gymnaziiBratislava,SPN,1979,cena 5 Kcs
70240Rene,Z.Analyticka geometria lin.utvarov v E2 a E3 pre 2.r.gymnaziiBratislava,SPN,1979,cena 5 Kcs
70241Rene,Z.Analyticka geometria lin.utvarov v E2 a E3 pre 2.r.gymnaziiBratislava,SPN,1979,cena 5 Kcs
70242Rene,Z.Analyticka geometria lin.utvarov v E2 a E3 pre 2.r.gymnaziiBratislava,SPN,1979,cena 5 Kcs
70243Rene,Z.Analyticka geometria lin.utvarov v E2 a E3 pre 2.r.gymnaziiBratislava,SPN,1979,cena 5 Kcs
70244Neubrunn,T.-Riecan,B.Zaklady diferencialneho poctuBratislava,SPN,1976,cena 5 Kcs
70245Neubrunn,T.-Riecan,B.Zaklady diferencialneho poctuBratislava,SPN,1976,cena 5 Kcs
70246Neubrunn,T.-Riecan,B.Zaklady diferencialneho poctuBratislava,SPN,1976,cena 5 Kcs
70247Neubrunn,T.-Riecan,B.Zaklady diferencialneho poctuBratislava,SPN,1976,cena 5 Kcs
70248Neubrunn,T.-Riecan,B.Zaklady diferencialneho poctuBratislava,SPN,1976,cena 5 Kcs
70249Smital,J.-Salat,T.REALNE CISLA- 3.ROCNIK GYMNAZIIBRATISLAVA,SPN,1977,CENA 5,50 KCS
70250SMITAL,J.-SALAT,T.REALNE CISLA - 3.ROCNIK GYMNAZIIBRATISLAVA,SPN,1977,CENA 5,50 KCS
70251SMITAL,J.-SALAT,T.REALNE CISLA-3.ROCNIK GYMNAZIIBRATISLAVA,SPN,1977,CENA 5,50 KCS
70252SMITAL,J.-SALAT,T.REALNE CISLA-3.ROCNIK GYMNAZIIBRATISLAVA,SPN,1977,CENA 5,50 KCS
70253SMITAL,J.-SALAT,T.REALNE CISLA - 3. ROCNIK GYMNAZIIBRATISLAVA,SPN,1977,CENA 5,50 KCS
70254KOSTYRKO-SALATMETRICKE PRIESTORYBRATISLAVA,SPN,1976,CENA 3,50 KCS
70255KOSTYRKO - SALATMETRICKE PRIESTORYBRATISLAVA,SPN,1976,CENA 3,50 KCS
70256KOSTYRKO - SALATMETRICKE PRIESTORYBRATISLAVA,SPN,1976,CENA 3,50 KCS
70257KOSTYRKO - SALATMETRICKE PRIESTORYBRATISLAVA,SPN,1976,CENA 3,50 KCS
70258KOSTYRKO - SALATMETRICKE PRIESTORYBRATISLAVA,SPN,1976,CENA3,50 KCS
70259POLIAKTECHNICKE KRESLENIEBRATISLAVA,SPN,CENA 8 KCS
70260POLIAKTECHNICKE KRESLENIEBRATISLAVA,SPN, cena 8 Kcs
70261BocekAnalyticka geometria kuzeloseciek pre 3.roc.gymnaziiBratislava,SPN,1978,cena 5,50 Kcs
70262BocekANALYTICKA GEOMETRIA KUZELOSECIEK PRE 3.ROC.GYMNAZIIBRATISLAVA,SPN,1978,CENA 5,50 KCS
70263BOCEKANALYTICKA GEOMETRIA KUZELOSECIEK PRE 3.ROC. GYMNAZIIBRATISLAVA,SPN,1978,CENA 5,50 KCS
70264BOCEKANALYTICKA GEOMETRIA KUZELOSECIEK PRE 3.ROC.GYMNAZIIBRATISLAVA,SPN,1978,CENA 5,50 KCS
70265BOCEKANALYTICKA GEOMETRIA KUZELOSECIEK PRE 3.ROC.GYMNAZIIBRATISLAVA,SPN,1978,CENA 5,50 KCS
70267BlazekLinearni prostory boduPF Usti n/L,1980,cena 7 Kcs
70268BlazekLinearni prostory boduPF Usti n/L 1980, cena 7 Kcs
70269BlazekLinearni prostory boduPF Usti n/L 1980,cena 7 Kcs
70270BlazekLinearni prostory boduPF Usti n/L 1980,cena 7 Kcs
70271BlazekLinearni prostory boduPF Usti n/L 1980,cena 7 Kcs
70272Drabek a kol.:Zaklady elementarni aritmetiky - 1. dilPLzen,PF,1980,cena 13 Kcs
70273Drabek a kol.:Zaklady elementarni aritmetiky - 1. dilPlzen,PF,1980,cena 13 Kcs
70274Drabek a kol.:Zaklady elementarni aritmetiky - 1. dilPlzen,PF,1980,cena 13 Kcs
70275Drabek a kol.:Zaklady elementarni aritmetiky - 1. dilPlzen,PF,1980, cena 13 Kcs
70276Drabek a kol.:Zaklady elementarni aritmetiky - 1. dilPlzen,PF,1980,cena 13 Kcs
70277DRABEK A KOL.Zaklady elementarni aritmetiky - 1.dilPlzen,PF,1980,cena 13 Kcs
70278Drabek a kol.:Zaklady elementarni aritmetiky - 1.dilPlzen,PF,1980,cena 13 Kcs
70279Drabek a kol.:Zaklady elementarni aritmetiky - 1.dilPlzen,PF,1980,cena 13 Kcs
70280Drabek a kol.:Zaklady elementarni aritmetiky - 1.dilPlzen,PF,1980 cena 13 Kcs
70281Drabek a kol.:Zaklady elementarni aritmetiky - 1 dilPlzen,PF,1980,cena 13 Kcs
70282Neubrunn- Riecan:Miera a integralBratislava,SPN,1979,cena 6 Kcs
70283Neubrunn - Riecan:Miera a integralBratislava,SPN,1980,cena 6 Kcs
70284Neubrunn - Riecan:Miera a integralBratislava,SPN,1979,cena 6 Kcs
70285Neubrunn - Riecan:Miera a integralBratislava,SPN,1979,cena 6 Kcs
70286Neubrunn - Riecan :Miera a integralBratislava,SPN,1979,cena 6 Kcs
70287Drabek a kol.:Zaklady elementarnej aritmetikyPlzen,PF,1980,cena 13 Kcs
70288Drabek a kol.:Zaklady elementarnej aritmetikyPlzen,PF,1980,cena 13 Kcs
70291Drabek a kol.:Zaklady elementarnej aritmetikyPlzen,PF,1980,cena 13 Kcs
70292Drabek a kol.:Zaklady elementarnej aritmetiky - II.dielPlzen,PF,1981,cena 11 Kcs
70293Drabek a kol.:Zaklady elementarnej aritmetiky - II.dielPlzen,PF,1981,cena 11 Kcs
70294Drabek a kol.:Zaklady elementarnej aritmetiky - II.dielPlzen,PF,1981,cena 11 Kcs
70295Drabek a kol.:Zaklady elementarnej aritmetiky - II.dielPlzen,PF,1981,cena 11 Kcs
70296Drabek a kol.Zaklady elementarnej aritmetiky - II.dielPlzen,PF,1981,cena 11 Kcs
70297Salat,T.:Teoreticka aritmetikaBratislava,UK,1981,cena 7,50 Kcs
70298Salat,T.Teoreticka aritmetikaBratislava,UK,1981,cena 7,50 Kcs
70299Salat,T.Teoreticka aritmetikaBratislava,UK,1981,cena 7,50 Kcs
70300Salat,T.Teoreticka aritmetikaBratislava,UK,1981,cena 7,50 Kcs
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103]
Pozn. Označené riadky reprezentujú aktuálne vypožičané knihy.