Ev. čísloAutorNázovIMPR
70405CUNINKA,A. A KOL.:SVETONAZOROVE PROBLEMY V MATEMATIKEPF NITRA,1985,CENA 8 KCS
70406kRIZALKOVIC,K. A KOL.:ZAKLADY ELEMENTARNEJ ARITMETIKY V PRIKLADOCHPF NITRA,1985,CENA 9 KCS
70407KRIZALKOVIC,K. A KOL.:ZAKLADY ELEMENTARNEJ ARITMETIKY V PRIKLADOCHPF NITRA,1985,CENA 9 KCS
70408KRIZALKOVIC,K. A KOL.:ZAKLADY ELEMENTARNEJ ARITMETIKY V PRIKLADOCHPF NITRA,1985 CENA 9 KCS
70409KRIZALKOVIC,K. A KOL.:ZAKLADY ELEMENTARNEJ ARITMETIKY V PRIKLADOCHPF NITRA,1985,CENA 9 KCS
70410KRIZALKOVIC,K. A KOL.;ZAKLADY ELEMENTARNEJ ARITMETIKY V PRIKLADOCHPF NITRA,1985,CENA 9 KCS
70411Palumbiny a kol.Zaklady elementarnej aritmetikyFPV VSPg Nitra,`1993
70412Krizalkovic,K.a kol.:Zaklady elementarnej aritmetiky v prikladochPF Nitra,1985,cena 9 Kcs
70413Krizalkovic,K. a kol.:Zaklady elementarnej aritmetiky v prikladochPF Nitra,1985,cena 9 Kcs
70414Krizalkovic,K. a kol.:Zaklady elementarnej aritmetiky v prikladochPF Nitra,1985,cena 9 Kcs
70415Krizalkovic,K. a kol.:Zaklady elementarnej aritmetiky v prikladochPF Nitra,1985,cena 9 Kcs
70416Divisek,J. a kol.:Matematika pre 2.rocnik ZS- pracovny zosit 1Bratislava,SPN,1985,cena 15 Kcs
70417Divisek,J. a kol.:Matematika pre 2.rocnik ZS - pracovny zosit 1Bratislava,SPN,1985,cena 15 Kcs
70418Divisek,J. a kol.:Matematika pre 2. rocnik ZS -pracovny zosit 1Bratislava,SPN,1985,cena 15 Kcs
70419Divisek,J. a kol.:Matematika pre 2.rocnik ZS-pracovny zosit 1Bratislava,SPN,1985,cena 15 Kcs
70420Divisek,J. a kol.:Matematika pre 2. rocnik ZS - pracovny zosit 1Bratislava,SPN,1985,cena 15 Kcs
70421Divisek,J. a kol.:Matematika pre 2. rocnik ZS - pracovny zosit 1Bratislava,SPN,1985, cena 15 Kcs
70422Divisek,J. a kol.:Matematika pre 2. rocnik ZS - pracovny zosit 1Bratislava,SPN,1985,cena 15 Kcs
70423DIvisek,J. a kol.:Matematika pre 2. rocnik ZS- pracovny zosit 1Bratislava,SPN,1985,cena 15 Kcs
70424Divisek,J. a kol.:Matematika pre 2. rocnik ZS - pracovny zosit 1Bratislava,SPN,1985,cena 15 Kcs
70425Divisek,J. a kol.:Matematika pre 2. rocnik ZS- pracovny zosit 1Bratislava,SPN,1985,cena 15 Kcs
70426Divisek,J. a kol:Matematika pre 2. rocnik ZS - pracovny zosit 2Bratislava,SPN,1985,cena 16 Kcs
70427Divisek,J. a kol.:Matematika pre 2. rocnik ZS- pracovny zosit 2Bratislava,SPN,1985,cena 16 Kcs
70428Divisek,J. a kol.:MATEMATIKA PRE 2. ROCNIK ZS - PRACOVNY ZOSIT 2BRATISLAVA,SPN,1985,CENA 16 KCS
70429DIVISEK,J. A KOL.:MATEMATIKA PRE 2. ROCNIK ZS - PRACOVNY ZOSIT 2BRATISLAVA,SPN,1985,CENA 16 KCS
70430DIVISEK,J. A KOL.:MATEMATIKA PRE 2. ROCNIK ZS - PRACOVNY ZOSIT 2BRATISLAVA,SPN,1985,CENA 16 KCS
70431DIVISEK,J. A KOL.:MATEMATIKA PRE 2. ROCNIK ZS - PRACOVNY ZOSIT 2BRATISLAVA,SPN,1985,CENA 16 KCS
70432DIVISEK,J. A KOL.:MATEMATIKA PRE 2. ROCNIK ZS- PRACOVNY ZOSIT 2BRATISLAVA,SPN,1985,CENA 16 KCS
70433DIVISEK,J. A KOL.:MATEMATIKA PRE 2. ROCNIK ZS - PRACOVNY ZOSIT 2BRATISLAVA,SPN,1985,CENA 16 KCS
70434DIVISEK,J. A KOL. :MATEMATIKA PRE 2. ROCNIK ZS -PRACOVNY ZOSIT 2BRATISLAVA,SPN,1985,CENA 16 KCS
70435DIVISEK,J. A KOL.:MATEMATIKA PRE 2. ROCNIK ZS- PRACOVNY ZOSIT 2BRATISLAVA,SPN,1985,CENA 16 KCS
70436DIVISEK,J. A KOL.:MATEMATIKA PRE 2. ROCNIK ZS - PRACOVNY ZOSIT 2BRATISLAVA,SPN,1985,CENA 16 KCS
70437DIVISEK,J. A KOL.:MATEMATIKA PRE 2. ROCNIK ZS - PRACOVNY ZOSIT 1BRATISLAVA,SPN,1985,CENA 15 KCS
70438Janku,M. a kol.:Matematika pre 1.rocnik ZS - III.Praha,SPN,1984,cena 21 Kcs
70439Janku,M. akol.:Matematika pre 1. rocnik ZS - IIIPraha,SPN,1984,cena 21 Kcs
70440Janku,M. akol.:Matematika pre 1. rocnik ZS - IPraha,SPN,1984,cena 21 Kcs
70441Sedivy,O.Zaklady elementarnej geometrie pre ucit.1.st.ZSPF Nitra, cena 7,50 Kcs
70442Sedivy,O.Zaklady elementarnej geometrie pre ucit. 1. st. ZSPF Nitra, cena 7,50 Kcs
70443Sedivy,O.Geometria IIPF Nitra,1981,cena 13 Kcs
70444SEdivy,O.Geometria IIPF Nitra,1981,cena 13 Kcs
70445SEdivy,O.Geometria IIPF Nitra,1981,cena 13 Kcs
70446Bartusek,M.Numericke metody reseni diferencialnych rovnicBrno,UJEP-FPr.-1983,cena 5,50 Kcs
70447Smarda,B.Linearni programovaniPraha,SPN,1983,cena 6,50 Kcs
70448Novak,V.Nekonecne radyBrno,UJEP,1985,cena 7 Kcs
70449Skula,L.Algebra a teoreticka aritmetika - III-ciselne oboryPraha,SPN,1984,cena 6,50 Kcs
70450Benedik,J.-Novotny,I.Programovani a kybernetika pro biologyPraha,SPN,1983,cena 15,50 Kcs
70451Bartusek,M.Numericke metody reseni diferencialnych rovnicBrno,UJEP,1982, cena 6,50 Kcs
70452Novak,V.Analyza v komplexnim oboruPraha,SPN,1984,cena 9,50 Kcs
70453Vysin,J.Polynomicke funkcie pre 1. rocnik gymnaziiBratislava,SPN,1978,cena 4,50 Kcs
70454Kindler,E. a kol.:ProgramovanieBratislava,SPN, cena 11 Kcs
70455Peterka,L.Citanka angl. matematickych testu pro pokrocileSPN cena 8,50 Kcs
70456Novak,V.Diferencialni pocet funkci jedne promenneBro,UJEP,1983,cena 7 Kcs
70457Novak,V.Diferencialni pocet funkci vice promennychBrno,UJEP,1983,cena 8 Kcs
70458Ohlidal,I.- Holy,V.Matematika pro posluchace ucitelstvi fyziky -IPraha,SPN,1984,cena 12,50 Kcs
70459Ohlidal,I.- Holy,V.;MATEMATIKA PRO POSLUCHACE UCIT. FYZIKY - IIPRAHA,SPN,1985,CENA 12,50 KCS
70460HOROVA,I.NUMERICKE METODYBRNO,UJEP,1984,CENA 6,50 KCS
70461HORAK,P.GEOMETRIE I - PRO UCITELSKE STUDIUMBRNO,UJEP,1985,CENA 6,50 KCS
70462HORAK,P.ALGEBRA A TEORETICKA ARITMETIKABRNO,UJEP,1985,CENA 10,50 KCS
70463RAB,M.DIFERENCIALNI ROVNICEPRAHA,SPN,1981,CENA 7,50 KCS
70464RAB,M.RIEMANNOV INTEGRAL V EnBRNO,UJEP,1985,CENA 5,50 KCS
70465ROSICKY,J.ALGEBRA IBRNO,UJEP,1985,CENA 7 KCS
70466RENC,Z.ANALYT.GEOMETRIA LIN.UTVAROV V E2 A E3 PRE 2.ROC.GYMNAZIIBRATISLAVA,SPN,1979,CENA 5 KCS
70467LIEBL,P.MATICOVA ALGEBRA PRE 2.ROCNIK GYMNAZIIBRATISLAVA,SPN,1980,CENA 4 KCS
70468Krizalkovic,K. a kol.:Didaktika matematiky IIPF Nitra,1986,cena 18 Kcs
70469Krizalkovic,K. a kol.:Didaktika matematiky IIPF Nitra,1986,cena 18 Kcs
70470Janes,V.Technicke vybavenie pocitacovBratislava,SPN ,cena 17,50 Kcs
70471Matematika pre 3.rocnik ZS I.Bratislava,SPN, cena 11 Kcs
70472Matematika pre 3. rocnik ZS III.Bratislava,SPN, cena 11 Kcs
70473Molnar,L.-Franek,M.Algoritmy pre 3. rocnik gymnaziaBratislava,SPN,1986,cena 11 Kcs
70474Molnar,L.- Franek,M.Algoritmy pre 3. rocnik gymnaziaBratislava,SPN,1986,cena 11 Kcs
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103]
Pozn. Označené riadky reprezentujú aktuálne vypožičané knihy.