Ev. čísloAutorNázovIMPR
70545Janku,M. a kol.:Matematika pre 1. rocnik ZS ( v mad. jazyku )-IBratislava,SPN,1984,cena 20 Kcs
70546Janku,M. a kol.:Matematika pre 1. rocnik ZS-II ( v mad.jazyku )Bratislava,SPN,1984,cena 21 Kcs
70547Janku,M. a kol.:Matematika pre 1. rocnik ZS- II ( v mad. jazyku )Bratislava,SPN,1984, cena 21 Kcs
70548Janku,M. a kol.:Matematika pre 1. rocnik ZS- III ( v mad. jazyku )Bratislava,SPN,1984,cena 21 Kcs
70549Janku,M. a kol.:Matematika pre 1. rocnik ZS- III ( v mad. jazyku )Bratislava,SPN,1984,cena 21 Kcs
70550Divisek,J. a kol.:Matematika pre 2.rocnik ZS - II ( v mad. jazyku )Bratislava,SPN,1985,cena 16 Kcs
70551Divisek,J. a kol.:Matematika pre 2.rocnik ZS- II ( v mad. jazyku )Bratislava,SPN,1985,cena 16 Kcs
70552Balint,J. a kol.:Matematika pre 3. rocnik ZS - I ( v mad. jazyku )Bratislava,SPN,1986,cena 11 Kcs
70553Balint,J. a kol.:Matematika pre 3. rocnik ZS - I ( v mad. jazyku )Bratislava,SPN,1986,cena 11 Kcs
70554Urbanova,J. a kol.:Matematika pre 5. rocnik ZS - cvicebnica ( v mad. jazyku )Bratislava,SPN,1980,cena 6 Kcs
70555Urbanova,J. a kol.:Matematika pre 5. rocnik ZS - cvicebnicaBratislava,SPN,1980,cena 6 Kcs
70556Mullerova,J. a kol.:Matematika pre 7. rocnik ZS - cvicebnica ( v mad. jazyku )Bratislava, SPN,1982,cena 8,50 Kcs
70557Mullerova,J. a kol.:Matematika pre 7. rocnik ZS - cvicebnica ( v mad.jazyku )Bratislava,SPN,1982,cena 8,50 Kcs
70558Bobok,J. a kol.:Matematika pre 8.rocnik ZS - cvicebnica ( V MAD.JAZYKU)BRATISLAVA,SPN,1983,CENA 5 KCS
70559BOBOK,J. A KOL.:MATEMATIKA PRE 8. ROCNIK ZS - CVICEBNICA (V MAD.JAZYKU)BRATISLAVA,SPN,1983,CENA 5 KCS
70560KORCH,J.-MESZAROSOVA,K.ABRAZOLO GEOMETRIABRATISLAVA,SPN,1987,CENA 15 KCS
70561KORCH,J.-MESZAROSOVA,K.ABRAZOLO GEOMETRIABRATISLAVA,SPN,1987,CENA 15 KCS
70562TRENCANSKY,I. A KOL.:MATEMATIKA II PRE STREDNE SKOLY PRACUJUCICH ( V MAD.JAZYKU)BRATISLAVA,SPN,1983,CENA 12 KCS
70563TRENCANSKY,I. A KOL.:MATEMATIKA II PRE STREDNE SKOLY PRACUJUCICH (V MAD.JAZYKU)BRATISLAVA,SPN,1983,CENA 12 KCS
70564PORUBSKA,E. A KOL.:MATEMATIKA III PRE STUD.ODBORY STRED.SKOL PRE PRAC.(V MAD.J)BRATISLAVA,SPN,1984,CENA 8 KCS
70565PORUBSKA,E. A KOL.:MATEMATIKA III PRE STUD.ODBORY STRED.SKOL PRE PRAC.(V MAD.J)BRATISLAVA,SPN,1984,CENA 8 KCS
70566DIVISEK,J. A KOL.:MATEMATIKA PRE 5.ROCNIK ZS -IIBRATISLAVA,SPN,1985,CENA 10.50 KCS
70567DIVISEK,J. A KOL.:MATEMATIKA PRE 5.ROCNIK ZS - IIBRATISLAVA,SPN,1985,CENA 10,50 KCS
70568DIVISEK,J. A KOL.:MATEMATIKA PRE 5. ROCNIK ZSBRATISLAVA,SPN,1985,CENA 10,50 KCS
70569BURDA,Z. A KOL.:CVICENIA Z EKONOMIKY A ORGANIZACIE PRE 4.ROC.GYMNAZIABRATISLAVA,SPN,1987,CENA 16,50 KCS
70570BURDA,J. A KOL.:CVICENIA Z EKONOMIKY A organizacieBratislava,SPN,1987,cena 16,50 Kcs
70571Hvorecky,J. a kol.:Algoritmy pre 4.rocnik gymnaziaBratislava,SPN,1987,cena 7,50 Kcs
70572Hvorecky,J.a kol.:Algoritmy pre 4. rocnik gymnaziaBratislava,SPN,1987,cena 7,50 kcs
70573Odvarko,O. a kol.:Matematika IV pre stud. odbory SOU - 2.castBratislava,SPN,1984,cena 4 Kcs
70574Odvarko,O. a kol.:Matematika IV pre studijne odbory SOU - 2. castBratislava,SPN,1984,cena 4 Kcs
70575Smital,J.-Salat,T.Postupnosti a rady pre 3.rocnik gymnaziaBratislava,SPN,1987,cena 2,50 Kcs
70576Smital,J.-Salat,T.Postupnosti a rady pre 3. rocnik gymnaziaBratislava,SPN,1987,cena 2,50 Kcs
70577Vyrut,K.-Nemec,M.Zaklady programovania pre stud.odbor vypoct.technikaBratislava,SPN,1987,cena 15,50 Kcs
70578Vyrut,K.- Nemec,M.Zaklady programovania pre stud.odbor vypoct.technikaBratislava,SPN,1983,cena 15,50 Kcs
70579Odvarko,O. a kol.:Matematika IV pre studijne odbory SOU - 1. castBratislava,SPN,1984,cena 9 Kcs
70580Odvarko,O. a kol.:Matematika IV pre studijne odbory SOU - 1. castBratislava,SPN,1984,cena 9 Kcs
70581Sekanina,M.-Stencel,K.Vektorove priestory a elementarna geometriaBratislava,SPN,1987,cena 9 Kcs
70582Sekanina,M.- Stemcel,K.Vektorove priestory a elementarna geometriaBratislava,SPN,1987,cena 9 Kcs
70583Vrba,A.Kombinatorika-pravdepodobnost-matematicka indukciaBratislava,SPN,1987,cena 4 Kcs
70584Vrba,A.Kombinatorika-pravdepodobnost-matematicka indukciaBratislava,SPN,1987,cena 4 Kcs
70585BOcek,L.-Kadlecek,J.Zaklady stereometrie pre 2.rocnik gymnaziaBratislava,SPN,1987,cena 8,50 Kcs
70586Bocek,L.-Kadlecek,J.Zaklady stereometrie pre 2. rocnik gymnaziaBratislava,SPN,1987,cena 8,50 Kcs
70587Korch,J.-Meszarosova,K.Deskriptivna geometria pre 1. rocnik SPSSBratislava,Alfa,1985,cena 21 Kcs
70588KOrch,J.-Meszarosova,K.Deskriptivna geometria pre 1. rocnik SPSSBratislava,Alfa,1985,cena 21 Kcs
70589Tongel,A. a kol.:Deskriptivna geometria pre 2. rocnik SPSSBratislava,Alfa,1985,cena 9,50 Kcs
70590Tongel,A. a kol.:Deskriptivna geometria pre 2. rocnik SPSSBratislava,Alfa,1985,cena 9,50 Kcs
70591HaverlikMatematicka informatika IBratislava,MFFUK, cena 11,50Kcs
70592Hvorecky,J. a kol.:Matematicka informatika IIIBratislava,MFFUK,1983,cena 9 Kcs
70593Rovan,B. a kol.:Matematicka informatika IIBratislava,MFFUK,1982,cena 10 Kcs
70594Simkova,M.Statistika a matematicke metodyVSP Nitra,1985,cena 14 Kcs
70595Simkova,M.Statistika a matematicke metodyVSP Nitra,1985,cena 14 Kcs
70596Zalabai,Z. a kol.:Cvicenia z matematiky ( 2.prepracovane vydanie )VSP Nitra,1986,cena 19 Kcs
70597Zalabai,Z. a kol.:Cvicenia z matematiky ( 2. prepracovane vydanie )VSP Nitra,1986,cena 19 Kcs
70598Baca,J. a kol.:Automatizovane informacne sustavyVSP Nitra,1985,cena 15,50 Kcs
70599Istok,J. a kol.:Navody na cvicenia z AISVSP NItra,1985,cena 15 Kcs
70600Istok,J. a kol.:Navody na cvicenia z AISVSP Nitra,1985,cena 15 Kcs
70601Kucera,M.-Popelka,V.Programovanie ( MELIO )VSP Nitra,1982,cena 10 Kcs
70602Grofik a kol.:Matematicka statistikaVSP Nitra,1983,cena 20 Kcs
70603Grofik a kol.:Matematicka statistikaVSP Nitra,1983,cena 20 Kcs
70604Kucera,M.Operacne systemy pocitacovVSP Nitra,1983,cena 11 Kcs
70605Kucera,M.Operacne systemy pocitacovVSP Nitra,1983,cena 11 Kcs
70606Simkova,M.Statistika a matematicke metodyVSP NItra,1985,cena 14 Kcs
70607Simkova,M.Statistika a matematicke metodyVSP Nitra,1985,cena 14 Kcs
70608Svec,O.Navody na cvicenia z deskriptivnej geometrieVSP NItra,1987,cena 8,50 Kcs
70609Svec,O.Navody na cvicenia z dewskriptivnej geometrieVSP NItra,1987,cena 8,50 Kcs
70610Kucera,M.Operacne systemy pocitacov pre ASRVSP Nitra,1987,cena 14 Kcs
70611Kucera,M.Operacne systemy pocitacov pre ASRVSP Nitra,1987,cena 14 Kcs
70612Krcula,J.-Lukac,O.Navody na cvicenia z automatizacieVSP Nitra,1987,cena 7 Kcs
70613Krcula,J.-Lukac,O.Navody na cvicenia z automatizacieVSP Nitra,1987,cena 7 Kcs
70614Zimmermann,J.Zaklady vypoctovej techniky a programovaniaUJPS Kosice,1983,cena 4 Kcs
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103]
Pozn. Označené riadky reprezentujú aktuálne vypožičané knihy.