Deň otvorených dverí - 21.2.2019

Poď k nám študovať!
Úvodná strana > Konferencie a semináre (Organizácia konferencií a seminárov)


Organizácia konferencií a seminárov

Nitrianska matematická konferencia
Nitrianska matematická konferencia
• každoročne katedra organizuje vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorá už mala 12 ročníkov
www.nmk.fpv.ukf.sk
• z konferencie pravidelne vychádza zborník Acta Mathematica, publikácia indexovaná v relevantných databázach pre Teóriu vyučovania matematiky

Zborník Acta mathematica

• Príspevky z Nitrianskej matematickej konferencie sú od roku 2015 vydané v špeciálnom čísle časopisu Acta Mathematica Nitriensia
www.amn.fpv.ukf.sk

časopis Acta Mathematica Nitriensia

Nitrianske štatistické dni
Nitrianske štatistické dni
• vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná v spolupráci so Slovenskou štatistickou a demografickou spoločnosťou
www.nsd.fpv.ukf.sk
• vybrané príspevky z konferencie sú publikované v časopise Forum statisticum Slovacum

Časopis Forum statisticum Slovacum