Deň otvorených dverí - 21.2.2019

Poď k nám študovať!
Úvodná strana > Konferencie a semináre (Ďalšie aktivity)


Ďalšie aktivity

Pri katedre matematiky pôsobí Geogebra inštitút
GeoGebra inštitút v Nitre
www.geogebra.fpv.ukf.sk

Katedra matematiky organizuje Matematický B-deň

• Matematická tímová súťaž pre 15 – 19 ročných študentov
www.primas.ukf.sk/bday.html

Matematická olympiáda

• Od r.1972 na katedre sídli Krajská komisia matematickej olympiády, v súčasnosti je prof. Fulier jej predsedom
• Slovenská komisia matematickej olympiády: prof. Šedivý, prof. Fulier, doc. Kmeťová
http://skmo.sk/index.php?podlink=oskmo

ŠVOČ

• Vedecký výbor Česko-slovenskej ŠVOČ v didaktike matematiky: prof. Šedivý
http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Default.aspx?PorZobr=2&PolozkaID=8