Poď k nám študovať!
KONTAKT

NAPÍŠTE NÁM


*Správa


KONTAKTNÉ ÚDAJE


Katedra matematiky
Fakulta prírodných vied a informatiky
Univerzita Konštantína Filozofa
Trieda A. Hlinku 1
949 74 Nitra
Slovenská Republika

Tel.: +421 37 6408 695
e-mail: lgocova@ukf.sk