Poď k nám študovať!
Úvodná strana > Prečo študovať na katedre matematiky? (Poď študovať matematiku)


Poď študovať matematiku

• s matematikou žiješ každý deň; čím viac ju pochopíš, tým viac porozumieš svetu
• získaš vedomosti, ktoré oceníš v praxi
• nájdeš uplatnenie vo viacerých oblastiach
• získaš kvalitný základ pre svoj ďalší profesijný rast

Web prehliadač nepodporuje tento typ videa.

00:00
00:00
00:00

Poskytneme ti

• kvalitné vzdelanie
podnetné prostredie
• moderné vybavenie
• inšpiratívnu spoločnosť

Ak si neveríš

• nájdeš chápavých učiteľov
• individuálny prístup
• možnosť konzultácií nad rámec vyučovania
• podporu u starších spolužiakov

A navyše

• nerobíš prijímačky - nebudeme ťa stresovať, rozhodujú výsledky a aktivity na strednej škole
• máš možnosť získať prospechové a odborové štipendium (260 €)