Deň otvorených dverí - 13.2.2020

Poď k nám študovať!
Úvodná strana > Pracovníci


Vedenie katedry

doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD. (vedúci katedry)
037 6408 698, kanc. č. THC-110

prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc. (zástupca vedúceho katedry)
037 6408 707, kanc. č. THC-211

Sekretariát

Júlia Civáňová
037 6408 695, kanc. č. THC-111

Profesori

prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc.
037 6408 707, kanc. č. THC-211

prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc.
037 6408 699, kanc. č. THC-109

Docenti

doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.
037 6408 692, kanc. č. THC-104

doc. RNDr. Mária Kmeťová, PhD.
037 6408 702, kanc. č. THC-208

doc. Mgr. Ján Mačutek, PhD.
037 6408 700, kanc. č. THC -112

doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD.
037 6408 698, kanc. č. THC-110

doc.PaedDr. PhDr. Valéria Švecová, PhD.
037 6408 704, kanc. č. THC-108

Odborní asistenti

RNDr. Veronika Bojdová, PhD.
037 6408 700, kanc. č. THC-112 (MD)

RNDr. Viliam Ďuriš, PhD.
037 6408 708, kanc. č. THC-210

PaedDr. Janka Medová, PhD.
037 6408 691, kanc. č. THC-103

RNDr. Kitti Páleníková, PhD.
037 6408 691, kanc. č. THC-103

PaedDr. Lucia Rumanová, PhD.
037 6408 693, kanc. č. THC-105

RNDr. Ľubomír Rybanský, PhD.
037 6408 705, kanc. č. THC-101

RNDr. Dušan Vallo, PhD.
037 6408 690, kanc. č. THC-106

PaedDr. Marek Varga, PhD.
037 6408 705, kanc. č. THC-101

PaedDr. Lucia Vargová, PhD.
037 6408 722, kanc. č. THC - 207

PaedDr. Júlia Záhorská, PhD.
037 6408 693, kanc. č. THC-105

Interní doktorandi

Mgr. Veronika Bočková
037 6408 709, kanc. č. THC-102

Mgr. Kristína Bulková
037 6408 709, kanc. č. THC-102

PaedDr. Renáta Vágová
037 6408 703, kanc. č. THC-205