Poď k nám študovať!
Úvodná strana > Pracovníci > Profil pracovníka


doc. Mgr. Ján Mačutek, PhD.


Katedra matematiky
Fakulta prírodných vied a informatiky
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1
949 74 Nitra


Pracovné zaradenie: profesor - funkčné miesto
037 6408 700, kanc. č. THC -112
jmacutek@ukf.sk