Deň otvorených dverí - 21.2.2019

Poď k nám študovať!
Úvodná strana > Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve > Prečo sa štúdium štatistiky oplatí?


Na to, aby štatistik mohol riešiť konkrétne úlohy z praxe, potrebuje mať dobrý základ všeobecných matematických disciplín. Rovnako ako teoretické vedomosti o použití štatistických metód sú však dôležité aj praktické zručnosti so spracovávaním údajov, ktoré sú väčšinou vo forme databáz. Výhodou je znalosť niektorého z programovacích jazykov (napr. SQL, R), ktoré umožňujú riešiť úlohy z praxe bez použitia špecializovaného softvéru.

Uplatnenie vedomostí zo štatistiky je široké práve pre jej prienik s mnohými sférami bežného života. Absolventi sa môžu uplatniť ako analytici v bankách a poisťovniach, na úradoch štátnej a verejnej správy, ako špecialisti pre prieskumy a prognózy, ako odborníci na zabezpečenie a vyhodnocovanie sociologických výskumov, a v neposlednom rade aj ako vysokoškolskí učitelia. Súkromný sektor ponúka veľa pracovných pozícií, kde sa vyžadujú základné znalosti štatistiky, spracovania údajov (v programe MS Excel resp. v špecializovaných štatistických softvéroch) a práce s databázami (znalosť jazyka SQL).

Čo ponúkame?
bakalárske štúdiummagisterské štúdium