Katedra matematiky

FPV UKF v Nitre

www.km.fpv.ukf.sk

Katedra matematiky

FPV UKF v Nitre

www.km.fpv.ukf.sk

Autor vzdelávacích informačných systémov projektov

AM nitriensia

Acta Mathematica Nitriensia

www

Geogebra institut v Nitre

Geogebra institute in Nitra

www

Dyna MAT Comenius project

Dynamat Comenius project

www

Compass project

Compass project

www

Mathematical conference in Nitra

Mathematical conference
in Nitra

www

Profesionálne záujmy

objektové programovanie, štatistické a informačné databázy, databázové systémy, numerická matematika, informačné a komunikačné technológie vo vyučovaní matematiky

Vedecké zameranie

Implementácia informačných a komunikačných technológií do pedagogického procesu vo vysokom školstve.

Kontakt

Katedra matematiky

Tr. A. Hlinku 1

949 74 Nitra

vduris@ukf.sk